Informacje dla narzeczonych

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii dwa miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu narzeczonych,
  • świadectwo sakramentu bierzmowania,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie o wizycie w poradni życia rodzinnego
  • trzy egzemplarze zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego.

 

MODLITWA NARZECZONEGO

Panie Jezu!
Proszę Cię w intencji N., którą wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną, jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa, byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci, z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym, bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu!
Amen

 

MODLITWA NARZECZONEJ

Panie Jezu!
Postawiłeś na drodze mego życia N., któremu zawierzyłam, i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu, a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą Twego opiekuna, Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu!
Amen.