3 lipca 2022

  1. W lipcu i sierpniu Msze św. w Niedzielę o godz. 7,oo; 9,oo; 11,oo.
  2. Dziękujemy Mieszkańcom Oleśnika za piękne przygotowanie Kościoła i terenu na Odpust. Bóg zapłać.
  3. Dziękujemy za owoce, soki, ciasta i wszelką pomoc w przygotowaniu Odpustu. Dziękujemy p. Łukaszowi, p. Organiście i Chórowi, Orkiestrze, Bielankom, Ministrantom, Szafarzom, Asyście wielkie Bóg zapłać.

Zapowiedzi:

Kamil Górecki kawaler z Naszej Parafii i Agata Cholewińska panna z Lubani.

Remigiusz Krawczyk kawaler z Naszej Parafii i Katarzyna Cyranowicz panna ze Szczuk.

Damian Kacperski z Wyśmierzyc i Roksana Rupiewicz Kacperska z Naszej Parafii.

Mateusz Zieliński kawaler z Naszej Parafii i Martyna Betler panna z Warszawy.

 

Dobroczyńcom naszej Parafii życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego

zapewniając o modlitwie w Waszych intencjach. Bóg zapłać.

 

Zapraszamy do Różańcowego Kręgu Rodzin informacje i zapisy u ks. Leszka.

     Różańcowy Krąg Rodzin jest modlitwą wspólnotową, opartą na zasadach Żywego Różańca. Wstępując do Różańcowego Kręgu  Rodzin aktem poświęcenia oddajemy się w niewolę miłości Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Do Różańcowego Kręgu Rodzin mogą należeć całe rodziny małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
Jedną różę tworzy 20 rodzin, które modlą się codziennie, odmawiając jeden dziesiątek Różańca św., poprzedzony rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajemnicy.
W Różańcowym Kręgu Rodzin nie ma wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz pozostałych 19-tu rodzin z róży, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw.