Przy naszej parafii działa Akcja Katolicka, która jest miejscem realizacji katolickiego powołania osób świeckich we współpracy z kapłanami.

Jest to wspólnota, która troszczy się o:

  • pogłębianie życia religijnego
  • kultywowanie postaw patriotycznych
  • niesienie pomocy bliźnim
  • organizowanie pomocy charytatywnej
  • organizowanie życia kulturalnego