Intencje mszy świętych

Poniedziałek 11.10.2021    17,oo …………………

Wtorek 12.10.2021 17,oo ……………………

Środa  13.10.2021  17,oo zbiorowa: ………………………………………

Czwartek 14.10.2021     17,oo …………………………….

Piątek 15.10.2021  15,oo zbiorowa :  + Barbarę Nawrocką  + Barbarę Krzyżanowską +Andrzeja Koneckiego + Genowefę, Stanisława Skarżyńskich, Stanisławę, Wacława, Krzysztofa Grabik, Joannę Kowalską, Waldemara Olczak ; W int. Jadwigi (od AK)

 

Sobota 16.10.2021  17,oo + Annę Strachota.

Niedziela 17.10.2021  7,oo + Helenę, Mariana Pawełoszek, Józefę, Franciszka Warda, Apolonię, Józefa Zbróg.

9,oo zbiorowa :  + Wacława Małachowskiego, Stanisława Cąderka + Jadwigę Boniecką + Zygmunta Kępka + Krystynę Rzeńca +Henryka Pępkiewicz + Tadeusza Jabłońskiego + Mirosława Kępka + Franciszka Grzejszczyk + Marka Kozłowskiego + Adama Długowskiego + Zdzisława Jackowskiego + Ignacego Korczak + Romana Banasiewicza + Krzysztofa Rzeńca  + Jerzego Kaźmierczak + Władysława Pieczątkowskiego + Czesława Krawczyk + Helenę Rupiewicz  + Leszka Majewskiego (od r. Łubińskich i Lenartów) + Janinę Rączka + Danutę Redzicką + Zofię Radecką  + Wacława r.śm., Mariannę Kępka + Władysława Regulskiego, Halinę Skarżyńską, Stanisława Regulskiego + Władysława Bińkowskiego r.śm., Bożenę Stańkowską; O błog. Boże dla Karoliny w dniu 18 ur.; O błog Boże dla Gabrieli i Jana Kiślów z rodz.

 

11,oo         Za Parafian.

17,oo + Helenę i Tadeusza Małachowskich.

 

Ogłoszenia 10 października 2021

 

  1. Można już rezerwować mszę gregoriańską lub termin ślubu na przyszły rok.
  2. Nabożeństwa Różańcowe są odprawiane pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
  3. Przyjmujemy wypominki na nowy rok.

 

Dobroczyńcom naszej Parafii życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego

zapewniając o modlitwie w Waszych intencjach. Bóg zapłać.

 

 Zapraszamy do Różańcowego Kręgu Rodzin informacje i zapisy u ks. Leszka.

     Różańcowy Krąg Rodzin jest modlitwą wspólnotową, opartą na zasadach Żywego Różańca. Wstępując do Różańcowego Kręgu  Rodzin aktem poświęcenia oddajemy się w niewolę miłości Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Do Różańcowego Kręgu Rodzin mogą należeć całe rodziny małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
Jedną różę tworzy 20 rodzin, które modlą się codziennie, odmawiając jeden dziesiątek Różańca św., poprzedzony rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajemnicy.
W Różańcowym Kręgu Rodzin nie ma wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz pozostałych 19-tu rodzin z róży, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw.