Intencje mszy świętych

Poniedziałek 12.04.2021

17,oo  + Władysława 10r., Jadwigę Zielińskich z rodzic.

Wtorek 13.04.2021

17,oo + Teresę Raczyńską 1 r.

Środa 14.04.2021

17,oo zbiorowa:  + Grażynę Puchalską + Zofię Małachowską

Czwartek 15.04.2021

17,oo + Mariana Beta.

Piątek 16.04.2021

15,oo zbiorowa : + Sabinę Malczewską + Andrzeja Koneckiego + Franciszkę, Jana Sitarek, Rozalię, Stanisława Banasiewicz i zm. z rodziny; O zdrowie dla Kard. Kazimierza Nycza (od AK); O zdrowie i błog. Boże dla Rodziny

Sobota  17.04.2021

17 ,oo ……………………………..

Niedziela 18.04.2021

7,oo  + Mieczysława Fetraś 8 r.

9,oo zbiorowa:   + Wacława Małachowskiego, Stanisława Cąderka + Jadwigę Boniecką + Zygmunta Kępka + Krystynę Rzeńca + Henryka Pępkiewicz  + Urszulę Raczyńską + Barbarę Kępka +  Józefa Grzejszczyk + Franciszka Grzejszczyk + Tadeusza Jabłońskiego + Anielę Stępniak + Zdzisławę Mrowińską + Józefa Dutkalskiego + Mirosława Kępka (od siostry Wacławy Gałkowskiej z mężem) + Zbigniewa Pełka + Józefa Kacprzak + Janinę Chochlewicz 2 r. + Anastazję(im), Tadeusza Grzejszczyk + Mieczysława Banasiewicza, Zofię, Władysława Fosiewicz + Leokadię i Stanisława Woźniak 1 r. z rodzicami Woźniak; O zdrowie dla Marka

 

11,oo Dziękczynna i o błog. Boże dla Janiny i Stefana w 50 r. ślubu.

15,oo + Adama Sitarek.