Intencje mszy świętych

Poniedziałek 25.01.2021

17,oo O błog. Boże dla Iwony i Piotra Grzejszczyk z rodziną.

Wtorek 26.01.2021

17,oo …………………                 

Środa 27.01.2021

17,oo …………………

Czwartek 28.01.2021

17,oo W int. Dzieci idących do I Komunii św.

Piątek 29,01,2021

15,oo zb : + Irenę Ambroziak + Mariana Długowskiego r. śm

Sobota  30.01.2021

16,oo ślub Agnieszka Bibrowska i Wojciech Kozera.

16,oo MK W int. Martyny i Rafała Maciak w 20 r. ślubu.

Niedziela 31.01.2021

7,oo  + Halinę Regulską 3 r., Mariannę, Zdzisława Kowalczyk.

9,oo zbiorowa:   + Wacława Małachowskiego, Stanisława Cąderka + Jadwigę Boniecką + Zygmunta Kępka + Henryka Pępkiewicz + Jadwigę Zielińską + Danielę i Tadeusza Kołacz +  Urszulę Raczyńską + Krzysztofa Rokitka + Eleonorę Nowociń  + Barbarę Kępka (od córki Mieci) + Juliannę Boniecką + Krystynę Rzeńca +  Józefa Grzejszczyk+ Franciszka Grzejszczyk + Tadeusza Jabłońskiego+ Henryka Kowalczyk 4 r., cr. Siedleckich + Rafała Chmielewskiego + Stanisława r.śm., Mieczysława, Antoninę, Szczepana Fetraś, Mariannę, Antoniego, Kazimierza Kowalskich i zm. z rodziny. + Stanisława Długowskiego 17 r.

 

 

 

11,oo Za parafian.

15,oo + Krystynę 1 r. i Marka Pietrzak.