Intencje mszy świętych

Poniedziałek 24.1.2022   17,oo  koncelebra1. O błog. Boże dla rodzin ze Starego Rynku, Kościelnej, Nowego Rynku, Parkowej.

  1. 2. + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

Wtorek 25.1.2022   17,oo konelebra:  1. O błog. Boże dla rodzin z Sadurkowskiej, Grójeckiej, Poprzecznej. 

  1. + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

Środa 26.1.2022  17,oo koncelebra: 1. + Ryszarda Nowak (od Marii) + Krystynę Jankowską 5 r., Antoninę Kaczorowską   2   + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

Czwartek 27.1.2022      7,oo koncelebra: 1.+ gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

2. + Ks. Romualda Maciesiaka

Piątek 28.1.2022 15,oo koncelebra:   1. zbiorowa: + Józefa i Andrzeja Koneckich + Barbarę Nawrocką   

  1. + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

Sobota 29.1.2022 . 17,oo + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

Niedziela 30.1.2021    7,oo + Halinę Regulską 4 r., Mariannę, Zdzisława Kowalczyk.

 9,oo zbiorowa :  + Wacława Małachowskiego, Stanisława Cąderka +Zygmunta Kępka + Henryka Pępkiewicz + Tadeusza Jabłońskiego + Mirosława Kępka + Adama Długowskiego  + Rafała Chmielewskiego + Marka Kozłowskiego + Jerzego Kaźmierczak + Czesława Krawczyk +Leszka Majewskiego + Danutę Redzicką +Aleksandrę Kołacz + Stanisławę Jankowską   + Ryszarda Mikołajczyk  + Franciszka Strulak + Kazimierza Szewczyk + Krystynę Długowską + Jerzego Wójcik  + Stefana Snopek + Krzysztof Lutek  + BartłomiejaTołczyk  + Barbarę Beta +Halinę Czyżewską + Sławomira Kądziela  + Janinę Snopek + Grzegorza Szelągowskiego + Janinę Orzechowską + Jerzego Mydłowskiego, Janinę Mydłowską 10 r. + Helenę Rupiewicz + Franciszka Grzejszczyk 1 r.(od wnuków) + Stanisława, Mariannę Szybińskich, Kazimierza Wójcik z rodzicami i braćmi, Stanisława, Jadwigę Siedleckich + Mieczysława, Henrykę Bujak + Henryka Kowalczyk 5 r.,  Adama Siedleckiego z rodzicami i dziadkami + Eugenię Komisarczyk 11 r.+ Danutę, Władysława, Aurelię, Józefa Grabik ; W int. Agnieszki i Wojciecha w 1 r. ślubu, o błog. Boże dla Nich i córki Gai.

 

11,oo  Za Parafian.

15,oo  + gregorianka za Zofię i Władysława Chusteckich.

 

Ogłoszenia   23 stycznia 2022

  1. Wymiana tajemnic w Kole św. Jana Pawła II 30 stycznia po Mszy św. o godz. 9,oo.
  2. Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania 29 stycznia w Małym Kościele.
  3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9,oo i 11,oo będziemy gościć Orkiestrę OSP.

 

Spotkania Kolędowe na Mszy św. w Dużym Kościele godz. 17,oo

24 I 2022 – Stary Rynek, Kościelna, Nowy Rynek, Parkowa,

25 I 2022 – Sadurkowska, Grójecka, Poprzeczna

 

Dziękujemy za możliwość spotkania z Wami, za życzliwość i wsparcie materialne Bóg zapłać.

 

Dobroczyńcom naszej Parafii życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego

zapewniając o modlitwie w Waszych intencjach. Bóg zapłać.

 

  Zapraszamy do Różańcowego Kręgu Rodzin informacje i zapisy u ks. Leszka.

     Różańcowy Krąg Rodzin jest modlitwą wspólnotową, opartą na zasadach Żywego Różańca. Wstępując do Różańcowego Kręgu  Rodzin aktem poświęcenia oddajemy się w niewolę miłości Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Do Różańcowego Kręgu Rodzin mogą należeć całe rodziny małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
Jedną różę tworzy 20 rodzin, które modlą się codziennie, odmawiając jeden dziesiątek Różańca św., poprzedzony rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajemnicy.
W Różańcowym Kręgu Rodzin nie ma wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz pozostałych 19-tu rodzin z róży, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw.