W naszej parafii działa wspólnota „bieli”. Biel składa się z dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych:

  • małe dziewczynki sypiące kwiatki przed Najświętszym Sakramentem
  • dziewczynki niosące poduszki z emblematami świętych
  • oraz młodzieżowa asysta do noszenia chorągwi

Uczestniczymy w procesjach (słowo z języka łacińskiego „processio” znaczy iść) rozpoczynających się od Wielkiej Nocy, aż do października, które odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca, nieszpory i święta.

W Wielkim Tygodniu czuwamy przy grobie Pana Jezusa.

Staramy się być aktywni w życiu Kościoła.

Spotykamy się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 15.00 i w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 12.00.

Swoim zaangażowaniem dajemy dowód naszej wiary i miłości do Pana Boga i bliźnich. Pragniemy jak najlepiej reprezentować Kościół i zachęcać innych, by przyłączyli się do rodziny Bożej.