Krótka historia kościoła św. Prokopa

Kościół filialny pw. św. Prokopa Opata w Błędowie

Po wybudowaniu nowego kościoła pod wezwaniem Opieki św. Józefa nie zapomniano o starym, walącym się kościele św. Prokopa. W roku 1896 za zezwoleniem władzy duchownej zmieniono go na kaplicę pogrzebową, a następnie w 1899 roku kaplicę gruntownie odrestaurowano. W takim stanie kaplica przetrwała 27 lat, a gdy groziło jej zawalenie, a nie opłacało się dalej remontować, Wydział Budowlany Starostwa Grójeckiego zapieczętował ją i zakazał dalszego jej używania.

Parafianie nie godzili się, aby kaplicę rozebrać, a teren dołączyć do boiska szkolnego, ale wyrazili ochotę, aby na starym i czcigodnym miejscu, gdzie przez wieki składano Najświętszą Ofiarę Bogu wybudować nową świątynię.

11.08.1934 roku rozpoczęto budowę. Plany wykonał i kierownictwo robót objął Jan Koszczyc-Witkiewicz. Architektura i wyposażenie utrzymane są w jednorodnej stylistyce inspirowanej motywami góralskimi.

11.10.1936 roku dokonano uroczystego poświęcenia świątyni. Kościół filialny św. Prokopa, otoczony cmentarzem przykościelny, wznosi się na najdawniejszym miejscu lokacji kościoła i jest kolejną świątynią, prawdopodobnie już trzecią lub czwartą z kolei.