Ministrant – należy do ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą. „Ministrare” (z łaciny) znaczy „służyć”. Służy Bogu, kiedy przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna szczególnie podczas Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii maja szczególnie ważne znaczenie.

W naszej parafii jest dość liczna grupa ministrantów.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Nasi patronowie:

  • Św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
  • Św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
  • Św. Jan Berchmans – XVII wiek (Belgia)
  • Św. Dominik Savio – XIX wiek (Włochy)

 

Modlitwa przed Msza św.:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moja, do świętej przystępuję służby. Chce ja dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy św.:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i cale me życie szedł tylko droga zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.