Ksiądz proboszcz

ks. Leszek Bruliński

Ksiądz wikariusz

ks. Paweł Szymborski