Krótki opis architektoniczny

KOSCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. JÓZEFA, KRÓTKI OPIS ARCHITEKTONICZNY

Kościół położony jest w środku Błędowa, w zachodniej części Nowego Rynku, na niewielkiej skarpie. Świątynie jest zorientowana nieco w kiernuku połodniowym, odbiegającym od osi wschód-zachód. Przed główną bramą ustawiona jest figura NMP Niepokalanie Poczętej, wykonana w 1904 roku.

Kościół jest trzynawowy, nawa środkowa wyższa, sklepiona kolebką z rodzajem lunet, na osi podłużnej umieszczona jest wieża, trzonem wmontowana w fasadę frontową kościoła. Na drugim końcu osi znajduje się absyda, założona na półoklu; sklepienie absydy kopulaste. NA zakończeniach naw bocznych są przybudówki, wysokością równe nawom bocznym – są to kaplica Matki Boskiej Anielskiej i zakrystia. Całość jest otynkowana.

Fasada frontowa ma cechy charakterystyczne dla baroku, podkreśla to 8 posągów ustawionych na frontonie. Fronton podzielony jest na trzy części Na osi pierwszej znajduje się portal wejściowy z wkomponowanym weń „okiem Opatrzności”. W drugiej części fasady znajduje się 8 figur: św. Piotra i św. Pawła, św. Wojciecha i św. Stanisława oraz 4. ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka św. Łukasza, św. Jana.

Wnętrze robi harmonijne wrażenie, podkreśla to estetyczna dekoracja architektoniczna oraz polichromia. Nawa główna zamknięta jest prezbiterium, od naw bocznych oddzielają ją arkady, wsparte na ciężkich filarach zdobionych pilastrami.

Wnętrze jest otynkowane i wymalowane, malatura wykonana jest techniką klejową. \Polichromia ma nie tylko upiększyć wnętrze, ale także podnieść jego majestatyczność i nadać mu charakter Domu Bożego. Kościół utrzymany jest w tonie złocisto-białym. Motywem malarskim są stylizowane kandelabry z roślinnością. Między kandelabrami umieszczone są rozetki, na pilastrach – wazony ze stylizowanymi liliami. W lunetach sklepiennych – rodzaj kartuszy, tj. ozdobnych tarcz z dodanymi skętami łodyg i liści. Na kartuszach – wizerunki polskich świętych, po 4 z dwóch stron plafonu: z prawej strony (patrząc od wejścia do kościoła: św. Wojciech, bł. Salomea, św. Jan Kanty, św. Klemens Dworzak, po stronie przeciwnej natomiast: św. Stanisław Biskup, św. Jadwiga Śląska, św. Stanisław Kostka i św. Kazimierz, królewicz. Na łuku tęczowym – złoty napis: „Kto pożywa ciała mego i pije moją krew ma żywot wieczny”; na muszli absydowej namalowany został obraz Ostatniej Wieczerzy , przypominający obraz Leonarda da Vinci. W prezbiterium, nad wejściem do kaplicy, w górnej części ślepej arkady – kopia Madonny Rafaela: Matka Boża z Dzieciątkiem w tondzie, fundacja małżonków Wł. Małachowskich.

Ołtarz głóny zbudowany jest w stylu neoklasycznym, na szczycie trójkątny tympanon z krzyżem, w tympanonie „oko opatrzności”. W środku portyku umieszczona w nasadzie duża kopia obrazu „Przemienienie Pańskie” z Mojżęszem, Eliaszem i apostołami. Ponadto na zasuwach: kopia obrazu Correggia tzw. Madonny del Girolamo z Parmy, przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem oraz świętymi Hieronimem i Magdaleną; kopia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego”Jezu, ufam Tobie”.

Tabernakulum wykonane jest z drzewa, bogato zdobione płaskorzeźbami, przedstawiającymi elementy roślinne. Złocony łuk tęczowy oparty jest na czterech kolumnach korynckich, na szczycie tabernakulum – baranek na tle promienistego półkola, na podstawie zaś napis: „In memoriam anni iubilaei 1900 regnante Leone XIII Papa”.

Ołtarze boczne są podobne do siebie, zbudowane z drewna, malowane. Po stronie ambony znajduje się ołtarz św. Izydora, ufundowany przez Jakóba Fiuta, gospodarza z Bielan. Po stronie prawej od wejścia w ołtarzu znajdują się rzeźnione symbole cnót teologicznych: krzyż, kotwica i serce.

W kaplicy Amtki Bożej Anielskiej stoi ołtarz drewniany, jasny, a w nim duży obraz, kopia Murilla: Matka Boska Anielska. Ołtarz ten zbudowany w roku jubileuszowym 1900 na cześć Niepokalanej Dziewicy Maryi kosztem Izydora Ozimskiego i Wawrzeńca Małachowskiego.

Ambona jest drewniana, założona na ośmiokącie.

Chrzcielnica ma kształt wielkiego kielicha, wykonana jest z metalu i pomalowana na brązowy marmur. Narywa jest z blachy miedzianej, nad nią wisi na łańcuszku metalowa złocona gołębica – symbool Ducha Świętego.

Organy zbudowane zostały po koniec XIX wielku, mają one system mechaniczno-stożkowy. Pod względem konstrukcyjnym są wkomponowane w wystrój kościoła, zwieńczenie organów stanowi drewniana rzeźba Dawida z harfą oraz dwa znicze.

W prezbiterium, na ścianie, obok wejścia do zakrystii wmurowano pamiątkową tablicę z czarnego marmuru na cześć Jana Chryzostoma Kijewskiego, kolatora parafii i fundatora kościoła. Ufundowali ją jego synowie.

W kruchcie, nad kropielnicą umieszczona jest pamiątkowa tavlica z białego marmuru ze złotym napisem: „Poległym dla Polski 1914-1920 SIP Józef Grzejszczyk, Józef Niewiadomski, Andrzej Adamczyk, Franciszek Brzeziński, Józef Kozera, Stanisław Nowak, Stanisław Binkiewicz, Adam Dzikowski, Stanisław Krawczyk, Michał Strulak, Stanisław Żeńca, Antoni Bider, Jan Mydłowski, Jan Wasilak, Józef Sokołowski, Szczepan Wąsiewicz, Jan Maroszek, Władysław Małachowski, Aleksy Wróblewski. Ku pamieci, Błędowskie Koło Ziemianek.

 

KOSCIÓŁ ŚW. PROKOPA, KRÓTKI OPIS ARCHITEKTONICZNY

Kościół św. Prokopa, zwany również małym kościołem lub kaplicą, stoi w miejscu dawnego kościoła prafialnego. Sytuowany na niewielkim wzniesieniu, elewacją wejściową ku zachodowi (orientowany).Zbudowany jest w stylu ludowym, posiada w swej architekturze dużo elementów stylu zakopiańskiego, ludowego.