ORGANIZACJE I INSTYTUCJE KOŚCIELNE

W aktach parafialnych brak jest dowodów, a nawet jakichkolwiek wzmianek o istniejących dawniej bractwach i organizacjach kościelnych.

Ostatnio, w okresie międzywojennym, a nawet częściowo i po roku 1945 istniały w parafii:

  • bractwa: Kółko Różańcowe, Straż Honorowa Najśw. Serca Maryi, erygowana 5.11.1946 i III Zakon Św. Franciszka, erygowany przy zakonie OO. Kapucynów w dniu 14.06.1932 roku,
  • stowarzyszenia: Krucjata Eucharystyczna Młodzieży, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Parafialne Koło „Caritas”
  • Tercjarze Franciszkańscy w roku 1932 stanowili pokaźna grupę 43 członków, poza pracą duchową zajmowali uświetnianiem kultu w kościele.
  • Akcja Katolicka: w Błędowie koła były dość czynne i żywotne, organizowały pielgrzymki, tydzień miłosierdzia, dzień chorych, wspólne opłatki, uroczystości okolicznościowe, rekolekcje zamknięte.

W ramach działalności społeczno-charytatywnej parafia prowadziła do roku 1764 szkołę elementarną, przytułek dla starców, a od roku 1932 parafia utrzymywała własne przedszkole zwane ochronką.

O szpitalu parafialnym brak jest wiadomości w archiwum miejscowym. Można jednak twierdzić, że w Błędowie szpital taki istniał, gdyż prowadzenie szpitala parafialnego, już od pierwszych wieków Kościoła w Polsce, należało do zasadniczych obowiązków parafii. Jedyna znaleziona wiadomość o szpitalu błędowskim pochodzi z 22.03.1780 r. W notatce o wielkim pożarze, jaki nawiedził parafię, wymieniono, że spłonął między innymi i szpital.

Przytułek dla starców

W księgach urodzonych i zmarłych spotykamy czasem wzmianki: avus Ecclesiae, vetula Ecclesiae, avia Ecclesiae, np.: akt nr 1012 z 1749, nr 1725 z 1764. Wzmianki te wskazują ze Kościół opiekował się tymi starcami, a byś może, prowadził dla nich specjalny przytułek.

Przedszkole

Parafia okazywała swą troskę nie tylko o starców, ale i o wychowanie najmłodszej generacji. 21.01.1932 z fundacji panny Anny Janasz, dziedziczki dóbr Dańkowa, kupiono plac w Błędowie przy ulicy Poprzecznej i postawiono drewniany dom, kryty blachą, w którym mieściło się przedszkole. Plac i dom przedszkola zapisane zostały na hipotekę parafii, aby w ten sposób zapewnić dzieciom opiekę i wychowanie katolickie oraz zabezpieczyć przed nadużyciami. W roku 1945 dom przedszkola przeszedł pod opiekę Gminnego Komitetu Opieki Społecznej.