DUSZPASTERZE

Duszpasterze w parafii odgrywają doniosłą rolę, a działalność jego wyciska swoje piętno na życiu i obliczu parafii. Zazwyczaj proboszcz bierze udział we wszystkich wydarzeniach życia parafialnego i na tyle jego życia i działalności można by rozpatrywać historie parafii. Często jego postać pozostaje przez długie lata w pamięci wiernych, chociaż jego najważniejsze funkcje są niepozorne, czasem zdarza się, nie zasługujące na uwagę i syzyfowe.

Ubogie wzmianki o duszpasterzach, znajdujące się w archiwum parafialnym nie pozwalają na ustalenie nawet pełnej listy proboszczów, a tym bardziej na obszerniejsze omówienie ich działalności. Ważniejsze wydarzenia z życia parafii opisane są w innych rozdziałach, dlatego tu ograniczymy się do chronologicznego wymienienia proboszczów, o których znajdują się wzmianki, bądź to w aktach parafialnych, bądź ubocznie w innych źródłach.

Należy nadmienić, że paręset lat temu używano nazw na określenie proboszcz, np.: plebanus, curatus, pastor, rector ecclesiae, praepositus, presbyter dioecesanus, villanus, forensis, a najczęściej – parochus. Brak nazwisk przy imionach pierwszych duszpasterzy jest zrozumiały, ze względu na ówczesne zwyczaje, a daty przy imieniu wskazują jedynie, że z tego okresu jest wzmianka o proboszczu, a nie, że tylko wtedy, ów kapłan był proboszczem błędowskim.

 • 1399r. – Maciej „rektor kościołów z Błędowa”
 • 1407r. – Leborius
 • 1466r. – Maciej, syn Gotharda z Błędowa
 • 1486r. – Marcin
 • 1527r. – Stanisław ze Strzelcza
 • 1624r. – Marcin Rudziński
 • 1624r. – Piotr Przybyszewski
 • 1698r. – Albert Krasnopolski
 • 1703 – 1723 – Maciej Jan Pogorzelski
 • 1723 – 1730 – Jan Stanisław Jamontt
 • 1739 – 1773 – Tomasz Golian
 • 1773 – 1781 – Szymon Grot
 • 1782 – 1809 – Kajetan Wybrański
 • 1810 – 1827 – Antoni Rościszewski
 • 1828 – 1847 – Piotr Nawcyski
 • 1849 – 1856 – Kajetan Górski
 • 1856 – 1871 – Jan Bogdan
 • 1871 – 1872 – Jan Radoniewicz
 • 1872 – 1873 – Antoni Wojno
 • 1873 – 1875 – Julian Zdzitowiecki
 • 1875 – 1902 – Stanisław Wespański
 • 1902 – 1911 – Aleksander Myszkowski
 • 1911 – 1914 – Stefan Lewandowski
 • 1914 – 1932 – Ryszard Paciorkowski
 • 1932 – 1951 – Aleksander Biernacki
 • 1951 – … – Tomasz Grzanka
  Antoni Bolesław Śmiałek
  Jan Lubaczewski
  Eugeniusz Drapała
 • 1997 – 2006 – Stanisław Golba
 • 2006 – … – Andrzej Krynicki

O wikariuszach błędowskich zachowały się bardzo nieliczne i względnie późne wiadomości. Protokół z wizytacji parafii dokonanej w roku 1603 przez biskupa poznańskiego Wawrzyńca Gorlickiego, stwierdza tylko, że domy wikarych są w dobrym stanie, dobrze pokryte i nie potrzebują żadnej naprawy. Na podstawie rubrycell (Ordo divini officii) oraz ksiąg parafialnych można ustalić następujących wikariuszów:

 • 1729 Kazimierz Michał Sakowski
 • 1731 Paweł Józef Papkowski
 • 1732 Antoni Lemki i Bartłomiej Langa
 • 1734 Wawrzyniec od Znalczów Stefana, karmelita z Lipia
 • 1738 Tomasz Golian 1742 Michał Baudek OP
 • 1746 Wit Domagalski, paulin z Łęczeszyc 1766 Wincenty Nerbel OP
 • 1769 Innocenty Cywiński OSPPE
 • 1769 Roch Ostrowski OSPPE
 • 1793 Tranquillianus, karmelita
 • 1799 Brocardus, karmelita
 • 1808 Seweryn Krzeczkowski
 • 1810 Angelinus Wojtkowski, karmelita
 • 1811 Mansuetus Grentz
 • 1826 Zachariasz Ponka i Wincenty Zdrojewski, karmelici
 • 1844 Cyryl Lisek, bernardyn
 • 1857 J. Dobrowolski
 • 1868-69 Wilhelm Konopnicki
 • 1870-74 Jan Wasilewski
 • 1874 Henryk Pydynkowski STM
 • 1894 Jan Majewski
 • 1896-98 Mateusz Pawłowski
 • 1899-1901 Marcin Gruchalski
 • 1912-14 Piotr Zajkowski
 • 1915-18 Mieczysław Żemralski
 • 1918 Franciszek Żelazny
 • 1920 Antoni Kaczyński
 • 1925 Ludwik Szepeta
 • 1939 Stanisław Sprusiński
 • 1939 Franciszek Olszewski
 • 1942 Jerzy Trybulski
 • 1943 Stanisław Skrzydlak
 • 1941-45 Wacław Szczepański i Tadeusz Oskierko (po okupacji wrócili do swoich parafii)

Praca w parafii nie zawsze wymagała stałej pomocy wikarych. Do XIX w. proboszczowie korzystali często z pomocy zakonników z sąsiednich klasztorów, a więc z pomocy paulinów łęczeszyckich lub karmelitów trzewiczkowych z Lipia.